Page 10 - SHA 2020
P. 10

เธ›เธฃเธฐเน€เธ เธ—เธเธˆเธด เธเธฒเธฃ

   เธ เธ•เธฑ เธ•เธฒเธ„เธฒเธฃ/เธฃเน‰เธฒเธ™เธญเธฒเธซเธฒเธฃ

      เธ›เธเธšเธด เธฑเธ•เธดเธ•เธฒเธกเธกเธฒเธ•เธฃเธเธฒเธ™เน€เธšเน‰เธทเธญเธ‡เธ•เธ™เน‰ เธ‚เน‰เธญ 1-3

10: Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA)
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15